Фалшификатор

• ФАЛШИФИКАТОР - Ако сънувате или разговаряте с фалшификатор - проблемите ви ще се окажат по-сложни, отколкото вие предполагате; ако сте вие - членовете на вашето семейство са ви предани.