Фас

• Видиш ли насън фас от цигара, значи ти предстои да започнеш отново любов, с който преди си имал връзка или да обновиш отношенията си с стари приятели, които отдавна не си чувал.

• ФАС (виж УГАРКА) - от цигара сънуваш ли, ще възстановиш връзка с отдавна изгубен приятел или ще подновиш стара любов.

• Връзка с приятел

• ФАС - Ако сънувате фас от цигара - ще имате здрава връзка с приятел.

• ФАС - Очаквай добри гости.