Фея

• ФЕЯ - сънуваш ли, ще имаш помощник или посредник в любовните дела. Ти ако си фея, ще пожънеш успехи сред противоположния пол.

• Ако видите фея в съня си, означава че сте в търсене на помощ или съвет за разрешаване на проблем или за някакво решение, но не искате да си признаете че имате нужда от помощ. Ако феята е лоша, това означава че аспект от личността ви трябва да бъде освободен. Феята също така е символ на душата и на женското начало.

• ФЕЯ - Ако сънувате или разговаряте с фея - помъчете се да разберете хората; ако е добрата фея - любовно признание; ако е злата - бъдете внимателни с вашата кореспонденция.

• Фея - странен, необясним успех, сбъдване на желанията ти.

• Фея - Пратеник от сънищата на Природата.