Хабилитация

• Хабилитация ако сънуваш, най-после ще получиш признание за заслугите си, ще оценят труда и способностите ти.

• ХАБИЛИТАЦИЯ - в съня е знак, че най-после ще получиш признание за заслугите ти, ще оценят труда и способностите ти.