Хаван

• Хаван - чукаш нещо в него | приятни гости ще ти дойдат.

• ХАВАН - че чукаш в него нещо - приятни гости ще ти дойдат.