Хаванче

• ХАВАНЧЕ - Ако сънувате или работите с хаванче - очаквайте приятни гости.

• ХАВАНЧЕ - ако видиш или купуваш насън, значи напразно ще се хвалиш.