Хавлиена кърпа

• Сънувате ли хавлиена кърпа, това има пряка връзка със здравето ви.

• Ако държите или се бършете с чиста хавлиена кърпа, това е добър знак, че ще се радвате на добро здраве.

• Болен види ли или се бърше с чиста хавлиена кърпа - скоро ще оздравее.

• Сънувате ли мръсна, стара или влажна хавлиена кърпа, това е предупреждение, че може да развалите отношенията си с близък приятел.