Хаймана, ако видиш без да разговаряш с него

• Хаймана, ако видиш без да разговаряш с него - хората, с които си имаш работа заслужават доверието ти.