Хазартна игра

• ХАЗАРТНА ИГРА - ако гледаш - неприятност, ако играеш - нова работа.