Хазнар

• ХАЗНАР - Ако сънувате или разговаряте с хазна? - този сън ви предупреждава, че трябва да бъдете по-икономични; ако сте вие - неприятна беседа.