Хазяин, хазяйка

• ХАЗЯИН, ХАЗЯЙКА - Ако сънувате или разговаряте с хазяин или хазяйка - семейно щастие; ако се карате с тях - ще се карате с вашите съседи; ако сте вие - ненавист.

• ХАЗЯИН, ХАЗЯЙКА - ако видиш или имаш насън, някой ще те ненавижда. Себе си ако сънуваш като хазяин или хазяйка, значи постъпваш несправедливо към някого.