Хазяйка

• Сънуваш ли, че си хазяйка на много собственост, ще имаш голям враг.

• Видиш ли насън хазяйката си, предстоят ти сериозни финансови придобивки.

• Ако ти си хазяйка в дома си, ще имаш радост.

• Сънуваш ли, че си хазайка на къщата ти, значи ще имаш щастие в семейството.