Мавър

• Сънуваш ли, че си мавър, значи няма защо да се тормозиш за минали неща или да се самообвиняваш.

• Сънуваш ли мавър, означава че се съмняваш в лоялността на някой от сътрудниците си без да има защо.

• МАВЪР - ако сънуваш, значи напразно се съмняваш в лоялността на някой от сътрудниците си. Ти ако си мавър, излишно е да се самообвиняваш или измъчваш за отминали неща.