Падане на зъби

• Ако ти пада кътник или мъдрец в съня ти, ще почине далечен познат, а ако ти падне преден зъб, значи твой близък роднина ще почине.

• Ако при падането на зъб, те боли мястото тогава е вероятно твой близък или роднина да почине.

• Ако не те боли, не е близък човека.

• Не е задължително обаче падането на зъби да вещае непременно смърт.

• Падането на всички или много зъби, може да се тълкува като знак за предстоящи катаклизми и бедствия.

• Като цяло падането на зъби е знак за сериозни проблеми и при такъв сън трябва да се внимава.