Падане от дърво

• Сънуваш ли, че падаш от дърво е лош знак, ще загубиш работата си или ще имаш финансови проблеми.