Падане в шахта

• Ако сънуваш, че падаш в шахта, значи ще те надвие човек, с който си съперничиш или с неприятел.