Паламуд

• Ядеш ли в съня си паламуд, значи ти предстои прогрес и благосъстояние.

• Сънуваш ли паламуд, значи ще имаш успехи, много парични постъпления и успешен бизнес.

• ПАЛАМУД - в съня е знак за успешен бизнес, за много печалби и добри постижения. Ако ядеш паламуд, ще се радваш на благосъстояние и напредък.

• ПАЛАМУД - Ако сънувате или ловите паламуд - вашите занимания озадачават околните; ако ядете или го поднасяте на гости - ще се сбъднат надеждите ви.