Царедворец, че си

• Царедворец, че си - приятелите ти те осъждат заради голямото ти блюдолизство.