Пиратски череп

_______________________¶¶¶________________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_________
__________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_________
__________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶__________
___________¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶__________
___________¶¶_____¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶___________
___________¶¶¶____¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
____________¶¶¶___¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
____________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶_______
________¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶____
_____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶____
____¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶____
____¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_¶____________¶¶¶¶____
_____¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_¶____________¶¶¶¶____
_____¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶_¶____¶¶__________¶¶¶¶_____
_____¶¶¶¶________¶¶¶¶_¶____¶_¶¶__________¶¶¶¶_____
_____¶¶¶¶________¶¶_¶____¶_¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶_____
______¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶_____
______¶¶¶¶_______¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_
__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶_
___¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶_______¶¶¶_
___¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶____________
______________¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶_____________
_______________¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶_______________
_________________¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶________________
__________________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶__________
_______________________¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶_________
_____________¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶_________
_____________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__________
____________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶_____________
________________¶¶¶¶¶____________¶¶¶______________
_________________¶¶¶______________¶¶¶_____________
_________________¶¶_______________¶¶¶_____________
________________¶¶¶_______________¶¶¶¶____________
________________¶¶¶_______________¶¶¶¶____________
_______________¶¶¶¶_______________¶¶¶¶____________
_______________¶¶¶¶_______________________________

Виж този текст арт

Череп с каска

__________________________________________________
_________________________¶¶¶¶_____________________
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_________
______¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_______
______¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_____
______¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶___
______¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶___
_______¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶¶¶¶___
_______¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶¶¶¶____
_______¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶_____
_______¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶_¶¶_¶¶______
________¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶_¶¶¶_________
________¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_______
________¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶¶¶____¶¶¶_______
________¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶¶¶_____¶¶¶_______
_________¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶____¶¶¶¶¶_____¶__¶______
_________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶____¶¶__¶______
__________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶____¶¶__¶______
__________¶¶_____¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶__¶______
_________¶¶______¶¶¶¶¶¶_¶¶____¶¶¶¶____¶¶¶¶_¶______
_________¶______¶¶¶¶¶¶_¶¶¶____¶¶¶_____¶¶¶¶_¶______
_________¶______¶¶¶¶_¶¶¶_¶____________¶¶___¶______
________¶¶_____¶¶¶_¶¶___¶¶__¶______________¶______
________¶¶____¶¶¶¶¶_____¶¶____¶¶_¶__________¶_____
________¶____¶¶¶¶¶______¶__________________¶¶_____
________¶__¶¶¶¶¶_______¶____________________¶_____
_______¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶¶____________¶______¶¶__¶_____
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶__¶¶¶_____
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶____¶¶¶¶____
_______¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶__¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶____
_______¶_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶__¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶_¶_¶¶¶____¶¶____
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶__¶¶__¶____
______¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶___¶___¶¶¶___¶¶_¶______¶¶___
______¶¶¶¶¶¶_____________¶¶___¶¶____¶_________¶___
_______¶¶¶________________¶___________________¶___
__________________________¶¶_________________¶¶___
___________________________¶¶¶______________¶¶¶___
_____________________________¶¶¶__________¶¶¶_____
_______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
__________________________________________________

Виж този текст арт

Череп

……………▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
…………▄▄█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▄▄
………▄▀▀▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▀▄
……▄▀▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▀▄
…..█▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▓█
..▌▓▀▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▀▓█
..█▌▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█
▐█▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▌
█▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█
█▐▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒█▓
█▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▌▓█
█▓▓█▒░░░░▒█▄▒▒░░░░░░░░░▒▒▄█▒░░░░▒█▓▓█
█▓█▒░▒▒▒▒░░▀▀█▄▄░░░░░▄▄█▀▀░░▒▒▒▒░▒█▓█
█▓▌▒▒▓▓▓▓▄▄▄▒▒▒▀█░░░░█▀▒▒▒▄▄▄▓▓▓▓▒▒▐▓█
██▌▒▓███▓█████▓▒▐▌░░▐▌▒▓████▓████▓▒▐██
.██▒▒▓███▓▓▓████▓▄░░░▄▓████▓▓▓███▓▒▒██
.█▓▒▒▓██████████▓▒░░░▒▓██████████▓▒▒▓█
..█▓▒░▒▓███████▓▓▄▀░░▀...▄▓▓███████▓▒▒▓█
....█▓▒░▒▒▓▓▓▓▄▄▄▀▒░░░░░▒▀▄▄▄▓▓▓▓▒▒░▓█
......█▓▒░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░▒▓█
........█▓▓▒▒▒░░██░░▒▓██▓▒░░██░░▒▒▒▓▓█
........▀██▓▓▓▒░░▀░▒▓████▓▒░▀░░▒▓▓▓██▀
............░▀█▓▒▒░░░▓█▓▒▒▓█▓▒░░▒▒▓█▀░
...........█░░██▓▓▒░░▒▒▒░▒▒▒░░▒▓▓██░░█
............█▄░░▀█▓▒░░░░░░░░░░▒▓█▀░░▄█
.............█▓█░░█▓▒▒▒░░░░░▒▒▒▓█░░█▓█
.............▐█▓█░░█▀█▓▓▓▓▓▓█▀░░█░█▓█▌
...............█▓▓█░█░█░█▀▀▀█░█░▄▀░█▓█
.............. █▓▓█░░▀█▀█░█░█▄█▀░░█▓▓█
................█▓▓█░░░░▀▀▀▀░░░░░█▓▓█

Виж този текст арт

Черен пиратски череп

──▄────▄▄▄▄▄▄▄────▄───
─▀▀▄─▄█████████▄─▄▀▀──
─────██─▀███▀─██──────
───▄─▀████▀████▀─▄────
─▀█────██▀█▀██────█▀──

Виж този текст арт

Анимационен череп

_________ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$___________$$$$$$$$$___________$$$$$$
_$$…$$$$$_________$$$_$$$_$$$_________$$$$$
_$$$$$$$$______$$$$___$___$$$$______$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_o$$
_$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
__$$$__$’$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__o$$$
__’$$o__$$__$$’$$$$$$$$$$$$$$’$$__$$_____o$$
____$$o$____$$__’$$’$$’$$’__$$______$___o$$
_____$$$o$__$____$$___$$___$$_____$$__o$
______’$$$$O$____$$____$$___$$ ____o$$$
_________’$$o$$___$$___$$___$$___o$$$
___________’$$$$o$o$o$o$o$o$o$o$$$$

Виж този текст арт

Скелет

████████████████████████████████████████
███████████████████▒────────████████████
██████████████████───────────███████████
█████████████████▓──────░────▓██████████
██████████████████─░██████░──███████████
██████████████████▒▓██▓████──▓██████████
████████████████░──▒██░▓██▒▒▒███████████
████▓──▓███████▓────▒▓█░▒──▓████████████
████▓▒────▓█████▒────▒░────█████████████
███▓░████▒───████▒▒█──▓──▓▓████▓▓▓▓█████
████─▓██████──████▓▓─▒█▓▓█▓─────────▓███
████─▓█████████───▓▒▓▓▒▒██─▒▓█████▓─▓███
████─▓███████▒▓█▓█─██─▓▒▓▒▒███████──████
███▒─▒██████░─█▓▓▓─██─▒▓██▒─██████░─████
███▓▒─█████▒─▒▒▓▓█─██░█▓░▓─▒██████▒─████
███▓▒─█████─████▓█─██─▒▓██─▓██████──████
███▓▓─█████──█████─██─█▓░▓─███████──████
███▓▓▓█████░▒██▓▓▓─▓█─▓▒█──███████──████
███─────███▓─▓██▒▒▒▒█─██▓─▓███████▒▓████
██▓─▒░█▒─██▓─█▓──█─▓█─▒█▓─███████▓▒─▓███
██▒▓─█░█▒███─████─▒▓▓▒█▒─██████▓─────███
██▓█─█─▓████▓────▒▓████████████─██▒▒─▓██
██████████████████─██▓▓▓▓████████─█─█░██
██████████████████─────────████████─████
████████████▓───────────────████████████
████████████──░██──────░██▓─▓███████████
███████████▓─▒███───────██▓─▒███████████
████████████▓───────███─────████████████
████████████▒▓▓▓▓▓▓█████───█████████████
██████████▓───███████████▒▒█████████████
█████████▒──▒████████████───████████████
████████▒──▒█████████████▓───███████████
███████───████████████████───███████████
██████───██████████████████───██████████
█████───███████████████████░──▒█████████
█████▒▓█████████████████████─▒▒█████████
████▒──█░████████████████████░─▒████████
█████▓█▒────▓████████████████▒▒▒████████
██████████▓────▓████████████░░██████████
██████████████▒──▒▓─█▓██████──██████████
████████████████▒▓────█████░─▒██████████
███████████████▓────▓██████──███████████
██████████████▓▓░▒█▓██████▓─▓███████████
████████████████▓█████████──████████████
█████████████████████████▓─█████████████
█████████████████████████─▒█████████████
████████████████████████▓▓▓─████████████
████████████████████████────▓░▒█████████
██████████████████████░─░▓─▓─▓██████████
█████████████████████████▓▓█████████████

Виж този текст арт

Пиратски череп

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´`
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´
´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´
´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´
´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´
´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´

Виж този текст арт

Пиратски череп

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████████████████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▒██████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓███▒░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░██░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░██▒░██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓░▒██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░██▒░██░░░░░▒▒▓███▒░░░░░░░▒███▓▒▒░░░░░██░▓██░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░██░██░░██████████▒░░░░░▓██████████░░██▒██░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░████░████████████░░░░░████████████░████░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░███░▒██████████░░░░░░░██████████▒░██▒░░░░░░░░░▒░░░░░░
░░░░░▒████░░░░░░░▓█▒░░█████████░░░░░░░░░█████████░░▒█▓░░░░░░▓████░░░░░
░░░░░██░▒██▒░░░░░██░░░░██████▓░░░░█░█░░░░███████░░░░██░░░░░███░░██░░░░
░░░░░██░░░██▓░░░░██░░░░░░▒▓▓░░░░▒██░██░░░░░▓▓▒░░░░░▒██░░░░███░░░██░░░░
░░░▓██▒░░░░████▓░░██░░░░░░░░░░░░███░███░░░░░░░░░░░░██░░█████░░░░▓██▒░░
░░██▓░░░░░░░░▒████████▓░░░░░░░░████░███▓░░░░░░░▒▓████████░░░░░░░░░███░
░░██▓▒▓███▓░░░░░░▓████████▓░░░░████░███▓░░░░▓████████▓░░░░░░████▓▓███░
░░░███████████▒░░░░░░███████░░░░██░░░██░░░░██████▓░░░░░░▓███████████░░
░░░░░░░░░░░░▓█████░░░░██▓▓░██░░░░░░░░░░░░░██░█▒██░░░▒█████▓░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▒█████▒▒█▓█░███▓▓▒▒▒▓▒▒▓▓▓███▒███░▓█████░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒████▒▓█▒▒█░█▒█░█░█▓█▒█▓░█░█████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██▓█▓█▓█▒█▒█▓█▓████░▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████▓░▓█▓█░█▒█░█░█▒█▒███▒░██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓█████░░██░░░▒█████▓█▓█████▒░░░██░▒█████▓░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░▒██████████▓░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▒░░░░░▓██████████▒░░░░░
░░░░░░██░░░▓▓▓░░░░░░▒██████▓░░░░░░░░░░░░░░░███████▒░░░░░░▓▓▒░░▒██░░░░░
░░░░░░▓██░░░░░░░░▓████▓░░░█████▒░░░░░░▒▓█████░░░▓████▓░░░░░░░▒██▓░░░░░
░░░░░░░░███░░░░████▒░░░░░░░░▓█████████████▒░░░░░░░░▒████░░░░███░░░░░░░
░░░░░░░░░██░░░██▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██░░░██░░░░░░░░
░░░░░░░░░██▒▓██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▒▓██░░░░░░░░
░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Виж този текст арт

Дявол с рога и ръце

…………..$……………………………………..$…………..
…………$$……………………………………..$$…………
…………$$……………………………………..$$…………
…………..$$s………………………………s$$…………..
…………….$$$$……………………….$$$$…………….
………………³$$$$..¶¶¶¶¶¶¶¶..$$$$³………………
………………..³$$$$..¶¶¶¶¶¶..$$$$³………………..
………………¶..$$$$$..¶¶¶¶..$$$$$..¶………………
…………….¶¶¶..$$$..¶¶¶¶¶¶..$$$..¶¶………………
…………….¶¶¶….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶….¶¶¶¶………………
…………….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶………………
………………..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶………………..
………………..¶¶……..¶¶¶¶……….¶……………………
………………..¶¶……..¶¶¶¶……….¶¶………………….
………………..¶¶¶¶¶¶¶¶..¶¶¶¶¶¶¶¶………………….
………………….¶¶¶¶¶¶……¶¶¶¶¶¶¶………………….
……………………….¶¶¶¶¶¶¶¶¶…………………………
……………………….¶..¶..¶..¶..¶…………………………
…………¶…………..¶…………..¶…………..¶…………..
……….¶¶……………………………………….¶¶…………
……….¶¶……………………………………….¶¶…………
……….¶¶…………..¶¶……….¶¶…………..¶¶…………
……….¶¶..¶¶..¶¶..¶…………..¶..¶¶..¶¶..¶¶…………
……¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶…………..¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶……..
….¶¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶…………..¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶¶……
……¶¶¶¶..¶¶..¶¶………………….¶¶..¶¶..¶¶¶¶……..
……..¶¶¶¶¶¶¶¶¶………………….¶¶..¶¶..¶¶¶……….

Виж този текст арт

Череп

_________uu$$$$$$$$$$$$$$$$$uu__________
_________u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_________
________u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u________
_______u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_______
_______u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_______
_______u$$$$$$”___”$$$”___”$$$$$$u________
_______”$$$$”______u$u_______$$$$”________
________$$$———u$u_______u$$$________
________$$$u______u$$$u______u$$$________
_________”$$$$uu$$$$uu$$$$”_________
__________”$$$$$$$”___”$$$$$$$”__________
____________u$$$$$$$u$$$$$$$u____________
_____________u$”$”$”$”$”$”$u______________
__uuu________$$u__$u$$_______uuu__
_u$$$$$$$u$u$u$$$_______u$$$$_
__$$$$$uu______”$$$$$$$$$”_____uu$$$$$$__
u$$$$$$$$$$$uu____”””””____uuuu$$$$$$$$$$
$$$$”””$$$$$$$$$$uuu___uu$$$$$$$$$”””$$$”
_”””______””$$$$$$$$$$$uu_””$”””___________
___________uuuu_””$$$$$$$$$$uuu___________
__u$$$uuu$$$$$$$$$uu_””$$$$$$$$$$$uuu$$$__
__$$$$$$$$$$””””___________””$$$$$$$$$$$”__
___”$$$$$”______________________””$$$$””__

Виж този текст арт