Листо на широколистно дърво

_____________¶¶
____________¶¶¶¶¶¶
___________¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶
__________¶¶___¶_____¶¶
_________¶_____¶¶_____¶¶
________¶¶______¶¶___¶_¶¶
________¶¶_______¶___¶_¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶_______¶¶____¶¶___¶¶______¶¶¶
_________¶¶_______¶¶____¶__¶¶______¶__¶
__________¶¶_______¶____¶__¶_____¶¶____¶
___________¶¶______¶¶_¶_¶_¶_____¶¶_____¶
_______¶¶____¶¶_____¶¶___¶_____¶¶____¶¶
____¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶____¶¶__¶¶____¶¶____¶¶
__¶¶________¶¶¶¶¶¶___¶¶_¶¶___¶¶___¶¶
¶¶¶¶_____________¶¶¶__¶_¶__¶¶___¶¶
_¶¶¶_¶_¶¶¶¶________¶__¶¶¶__¶___¶¶
__¶¶______¶_¶_¶_¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
___¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶
______________¶¶¶____¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
_____________¶______¶__¶__¶_¶¶¶____¶¶
____________¶¶___¶¶¶___¶__¶¶___¶¶¶¶
____________¶___¶¶¶___¶¶___¶
____________¶_¶¶¶____¶¶_____¶¶
___________¶¶¶¶¶_¶_¶¶________¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
________________________________¶¶¶
__________________________________¶

Виж този текст арт

Красиво цвете

. . . . . . . . . . .*. . . . . . . ** *
. . . . .. . . . . .*** . . * . . *****
. . . . . . . . . . .** . . **. . . . .*
. . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .*
. . . . . . . . . .****. . . .** . . . ******
. . . . . . . . . ***** . . . .**.*. . . . . **
. . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.**
. . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . *
. . . . . . . .******. . . . .*. . . . . *
. . . . . . . .******* . . .*. . . . .*
. . . . . . . . .*********. . . . . *
. . . . . . . . . .******* . ***
*******. . . . . . . . .**
.*******. . . . . . . . *
. ******. . . . . . . . * *
. .***. . *. . . . . . .**
. . . . . . .*. . . . . *
. . . . .****.*. . . .*
. . . *******. .*. .*
. . .*******. . . *.
. . .*****. . . . *
. . .**. . . . . .*
. . .*. . . . . . **.*
. . . . . . . . . **
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *

Виж този текст арт

Цвете

_________________$$$
_____________$$$$__$$$$
___________$$$$$__$$$$$$
__________$$$$$__$$$$$$$$
__________$$$$$__$$$$$$$__$$$$
______$$___$$$$$__$$$$__$$$$$$$$
____$$$$$$____$$$__$$___$$$$$$$$$
___$$$$$$$____________$$$$____$$$$
__$$$$$$$$$$_____§§___$$__$$$$__$$$
_$$$$$$$$$$$$$__§§§§____$$$$$$$$__$$
$$__$$$$$$$$____§§§§__$$$$$$$$$$$$$$
$$$$__$$$$__$$___§§_____$$$$$$$$$$$
___$$$$$____$$$$____________$$$$$$$$
_$$$$$$$$$___$$__$$$____$$$$$$
____$$$$$$$$__$$$$__$$$$$___$$
______$$$$__$$$$$$$__$$$$$
___________$$$$$$$$__$$$$$
____________$$$$$$__$$$$$
___§§________$$$$__$$$$
__§§_§§_________$$$_________§
__§§§_§§§_______§§§________§_§
___§§§_§§§______§§§______§§§_§§
___§§§§_§§§_____§§§_____§§§_§§§
____§§§§_§§§____§§§____§§§§_§§
_____§§§§§_§§§§_§§§_§§§§§_§§§
______§§§§§§_§§§§§§§§§§§_§§§
_______§§§§§§§_§§§§§§§§_§§§
_________§§§§§§_§§§§§_§§§§
____________§§§§§§§_§§§§§
_______________§§§§§§§§
________________§§§
________________§§§
________________§§§
________________§§§

Виж този текст арт

Цвете в саксия

_____▒▒▒▒▒_____▒▒▒▒▒
____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
___▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
____▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒
_▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒
_▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒
____▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒
___▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
____▒▒▒▒▒▒▒_▓▒▒▒▒▒▒▒
_____▒▒▒▒▒_▓____▒▒▒▒▒
______▒▒▒__▓______▒▒▒
____________▓
___▓▓▓____▓
_▓▓▓▓▓▓_▓
▓▓______▓▓
_▓_______▓__▓▓▓▓▓
__________▓_▓▓▓▓▓▓
__________ ▓▓______▓▓
__________ ▓________▓
__________▓
___████████████
_____█████████
_____█████████
______ ███████
______ ███████
_______██████
_______ ████

Виж този текст арт

Пъпка на цвете

__________________________1_______________________
________________________1¶¶¶1_____________________
______________________1¶¶1¶¶¶1____________________
_____________________¶¶¶111¶1¶¶___________________
___________________1¶¶11111¶¶1¶¶1_________________
___________________¶1111111¶¶111¶1________________
__________________¶¶11111111¶1111¶1_______________
_________________¶¶111111111¶¶111¶¶_______________
_________________¶11111111111¶1111¶_______________
________________1¶11111111111¶¶111¶1______________
________________¶¶11111111111¶¶111¶¶______________
________________1¶11111111111¶¶111¶¶______________
________________1¶11111111111¶¶111¶¶______________
________________¶¶11111111111¶1111¶¶______________
_________________¶1111111111¶¶1111¶1______________
_________________¶¶111111111¶11111¶_______________
_________________1¶11111111¶¶1111¶¶_______________
__________________¶¶1111111¶1111¶¶________________
___1_______________¶¶11111¶¶111¶¶_________________
__1¶¶¶11____________¶¶¶111¶11¶¶¶__________________
__1¶¶¶¶¶¶¶___________1¶¶¶¶¶¶¶¶1___________________
__1¶¶¶11¶¶¶1____________¶¶11______________________
__1¶1¶¶1¶1¶¶1__________1¶1________________________
__1¶11¶¶¶1¶¶¶1________¶¶¶_________________________
__1¶111¶111¶¶¶¶______¶¶¶__________________________
___¶¶¶1¶¶1111¶¶1____¶¶¶___________________________
___¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶___¶¶¶____________________________
___1¶¶111¶¶1¶¶1¶1_¶¶¶____11111111111111111111¶¶___
____¶¶¶111¶¶¶11¶11¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_____¶¶111¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______
_____1¶¶¶¶1¶¶1¶¶1¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶________
______1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶1_________
_______¶¶111¶¶1¶¶¶¶¶1¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶1___________
________¶¶1¶¶1¶¶111¶¶111111¶¶11¶¶¶¶¶1_____________
_________¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11_______________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________________
__________1¶¶1____________________________________
__________1¶¶_____________________________________
__________¶¶¶_____________________________________
__________¶¶______________________________________
_________¶¶¶______________________________________
_________¶¶¶______________________________________
________1¶¶1______________________________________
________¶¶¶_______________________________________
________¶¶¶_______________________________________
_______1¶¶1_______________________________________
_______1¶¶1_______________________________________
_______¶¶¶________________________________________
_______¶¶¶________________________________________
______¶¶¶_________________________________________
______¶¶¶_________________________________________
_____1¶¶¶_________________________________________

Виж този текст арт

Цвете с листа и сърце

________________________¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_____¶¶¶¶
__________¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶
__________¶¶¶_____¶¶¶¶¶_________¶¶¶
__________¶¶¶_____¶¶¶¶¶_________¶¶¶
__________¶¶¶______¶¶¶¶________¶¶¶
________¶__¶¶¶_____¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶______¶¶¶
_¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶________¶¶¶
_¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶
_¶¶¶____________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶__________¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶____________¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_____________¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__________¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶________¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶_______¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶________¶¶¶______¶¶
_________¶¶¶_________¶¶¶¶_____¶¶
_________¶¶¶_________¶¶¶¶¶___¶¶¶
__________¶¶¶_______¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
______________¶¶¶¶¶____¶¶¶
______________________¶¶¶
____________¶_________¶¶
____________¶¶_______¶¶
___________¶¶¶¶______¶¶_____¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶____¶¶____¶¶¶_¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶_____¶¶
_________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶______¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_______¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_______¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶_____¶¶_____¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶_____¶¶______________¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶___¶___¶______¶¶__♥L♥O♥V♥E_____¶¶
_____________¶_¶¶______¶¶________________¶¶
______________¶¶_______¶¶_______________¶¶
______________¶¶_______¶¶______________¶¶
______________¶¶¶______¶¶____________¶¶
_____________¶¶__¶¶____¶¶_________¶¶¶
_____________¶¶___¶¶___¶¶_____¶¶¶¶
_____________¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶

Виж този текст арт

Пъпка на цвете с панделка

___________░▒░
___________░▒▒▒░
_________▒░▒░▒░▒
________▒░░░▒░░░▒
______▒▒░░░▒░░░░▒
____▒▒░░░░▒░░░░░▒
_█_▒▒░░░░▒░░░░░░▒
_██▒░░░░▒▒░░░░░░▒█
_██▒░░░▒▒▒░░░░░▒ █_ █
█_██░░▒▒▒█░░░░▒ █ ██
████░░████░░░░░███
_██████████░░░████
__███████████████
___█████████████
____█_██_██_███___█
_______█_ ██ _██__███
___███___ ██ _█_ █████
_███▓██__██__ ███▓██
_████▓██_██_ ███▓██
__████▓██ ██_██▓███
____██▒▒▒_██_█████
_____▒░░░▒██_███ ▒▒▒▒
____▒░░░░░▒████▒▒░░░▒
____▒░░░░░░▒█▒░░░░░░░▒
_▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░▒
▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒
▒░░░░░░▒░▒▒▒▒▒▒░░░░░▒
_▒▒▒▒▒▒░░▒░▒░░▒▒▒▒▒▒
___▒░░░░░▒██▒░░░▒▒
_▒░░░░░░▒_██_▒░░░░▒
▒░░░░░░▒__██__▒░░░░▒
▒░░░░░▒___██___▒░░░░▒
_▒░░░▒____██____▒░░░▒
__▒░▒_____██____▒░░▒
__▒▒______██____▒░▒

Виж този текст арт

Кактус във саксия

____________________
______________$$$$$$
_____________$______$
___$$$$_____$________$
__$____$____$_________$
_$______$__$___________$
$_______$__$___________$
$_______$_$____________$
$_______$_$____________$
_$_____$__$___________$__$$$$
__$_____$_$__________$__$____$
___$_____$$$________$___$_____$
____$$$$$___$______$___$_______$
_____________$____$___$________$
____________$______$__$_______$
___________$________$$_______$
__________$___________$$$$$$$
__________$___________$
__________$___________$
__________$___________$
___________$_________$
____________$_______$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$__________________________$
___$__________________________$
___$__________________________$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$

Виж този текст арт

Цвете със сърце

__________________$
_________________$$$$_________$$$
_______________$$$__$$_____$$$$$$
_______________$$__$_$$_$$$$$___$$
______________$$__$$$_$$$$______$$
______________$$_$$_$$$___$_____$$
_______________$$$$__$___$$____$$
_______________$$$___$$_$$___$$$$$$
__________$$__$$$____$$$$___$$$_$$$$$$$
___________$_$$______$$$$$$$_______$$$
___________$$$$____$__$$$$$$$$$$$$$$
_______$____$$____$$__________$$$$
_______$$$$_$$___$$______$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$____$$$$$__$$$$$$$
________$____$$$$$$$$$$$
_______$$$__$$$$$$$$$$$$$$
____$$_$$___$$$___$$$___$$$
____$$_$$__$$_______$$
_____$_$_$$$_________$
_____$$$$$
____$$$$_________$$$$$$$$$$$$
___$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$___$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$
$$__$$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$
$$_$$$$$$$$$______$$_________$$$$$$$
__$$$$$$$$___________________$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________________________$$$$$

Виж този текст арт

Лале

__________________________________________________
_______________1¶1________________¶1______________
_______________1¶1111_________1_11¶¶1_____________
_______________¶¶111111¶1___11_111_¶¶1____________
__________¶¶¶1_¶¶111111111111111111¶¶1____________
___________¶¶¶¶¶¶¶1111111111_111111¶1¶¶___________
___________¶¶_11¶¶111111¶1¶¶1_111_1¶¶¶¶___________
____________¶111_11111111¶¶¶¶¶11_1¶¶¶¶____________
____________¶111111111111_1¶¶¶¶_11¶¶¶1____________
_____________¶111111111111_1¶¶111¶¶¶¶1____________
____________1¶11111111111111¶11_¶¶¶¶¶1____________
_____________1111111111111111¶_1¶¶¶¶¶1____________
¶____________111111111111111111_1¶¶¶¶_____________
¶¶1__________1111111111111111111_¶¶¶1_____________
¶¶¶¶1_______1¶1111111111111_111_1¶¶¶¶_____________
_¶¶¶¶¶_______¶11_111111111_1¶¶_1¶¶¶¶¶____________¶
_¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶11_1_1_1_1¶¶11¶¶¶¶¶____________¶¶
__¶¶¶¶¶¶1______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________¶¶_
__¶¶¶¶¶¶¶1_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________1¶¶¶_
__1¶¶¶¶¶¶¶________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________1¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶¶1_______________¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶¶¶1___________1¶¶¶¶______________1¶¶¶¶1__
____¶¶¶¶¶¶¶¶___________1¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶___
____¶¶¶¶¶¶¶¶1__________1¶¶¶1______________¶¶¶¶¶___
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________1¶¶¶1____________¶¶¶¶¶____
____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________1¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶____
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________1¶¶¶¶___________¶¶¶¶1_____
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______1¶¶¶¶__________¶¶¶¶_______
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______1¶¶¶¶_________¶¶¶¶________
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______1¶¶¶¶_______1¶¶¶¶_________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶1_________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶_____1¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__________
___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶___________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____________
____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶_____________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶_________________
________________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________________

Виж този текст арт