Плетеница за статус на фейсбук

๑۞๑,¸¸,ø¤º°`°๑۩ Вашият текст ๑۩ ,¸¸,ø¤º°`°๑۞๑

Виж този текст арт

Плетеница за статус на фейсбук

.•°¤*(¯`★´¯)*¤° Вашият текст °¤*(¯´★`¯)*¤°•.

Виж този текст арт

Плетеница с вашето име

¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> Вашият текст <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤

Виж този текст арт

Плетеница с вашето име

—(••÷[ Вашият текст ]÷••—

Виж този текст арт

Плетеница с вашето име

`•.¸¸.•´´¯`••._.• Вашият текст •._.••`¯´´•.¸¸.•`

Виж този текст арт

Плетеница със символи

,-*'^'~*-.,_,.-*~ Вашият текст ~*-.,_,.-*~'^'*-,

Виж този текст арт

Плетеница със символи

.o0×X×0o. Вашият текст .o0×X×0o.

Виж този текст арт

Плетеница със символи

¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ Вашият текст ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

Виж този текст арт

Плетеница със символи

`•.,¸¸,.•´¯ Вашият текст ¯`•.,¸¸,.•´

Виж този текст арт

Плетеница със символи

•´¯`•» Вашият текст «•´¯`•

Виж този текст арт