Симпатичен пиратски

__________________________________________________
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________
________________¶¶¶¶________¶¶¶¶¶_________________
______________¶¶________________¶¶¶¶______________
____________¶¶¶____________________¶¶_____________
___________¶¶_______¶¶______________¶¶____________
___________¶______¶¶¶¶¶______________¶____________
__________¶¶_____¶¶¶¶_¶¶_____________¶¶___________
__________¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶______¶¶___________
_________¶¶_____¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶___________
_________¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶____¶____________
__________¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶____¶____________
__________¶¶_____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶____¶¶____________
___________¶_______________¶¶_______¶_____________
___________¶¶¶_____________________¶¶_____________
_____________¶¶___________________¶¶______________
_______________¶_________________¶¶_______________
_______________¶¶____¶___¶___¶___¶________________
______¶¶¶¶¶____¶¶____¶___¶___¶___¶________________
_____¶___¶¶¶____¶____¶___¶___¶¶__¶¶______¶¶¶¶__¶__
____¶¶_____¶¶____¶___¶¶__¶___¶¶__¶¶_____¶¶__¶¶_¶¶_
_____¶______¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶__¶____¶
_____¶¶¶¶¶_____¶¶_________________¶¶¶¶¶_________¶¶
____¶______¶¶¶___¶¶¶__________¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶__________
_________________¶¶¶¶____¶¶¶¶__¶¶¶¶_______________
_____¶______¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_____¶¶¶¶_________________
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶__
___¶¶__¶______¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶____¶¶_
___¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶________¶¶¶¶¶_
___¶____¶¶_________________________¶¶¶¶_______¶¶¶_
___¶¶¶¶¶¶_____________________________¶¶¶______¶__
_______________________________________¶______¶¶__
_______________________________________¶¶¶¶¶¶¶____