Череп с патерици

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶______________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶____________________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶___¶¶¶_________¶¶___¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶__¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶_¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶
¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶
¶¶___¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
__¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_¶¶¶¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶__¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶__¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶__¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶
¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶