В купе на влак пътуват млад евреин и равин. По едно време младият пита равина колко е часа, но равинът не отговаря. След половин час еврейчето пак пита равина за часа и той пак не отговаря. Когато слизат от влака равинът казва:
- Шест и половина.
- Но защо ми казвате чак сега, след като аз ви питах преди няколко часа? - пита еврейчето.
- Ами виж сега, моето момче, ако ти бях казал когато ме попита, щяхме след това да завържем разговор, щях да те поканя в къщи и да те запозная с жена ми и дъщеря ми. Ти щеше да се влюбиш в дъщеря ми и след време да се ожените. А аз не искам дъщеря ми да се ожени за някой, който дори няма часовник!

Добавен преди 6 годиниВиж този виц

Вечеря в еврейско семейство. Лъжица пада от масата. Татко Авраам с бързо движение успява да я улови, преди да е паднала на пода и въздъхва с облекчение:
- Слава Богу, никой няма да дойде за вечеря!
След малко нахълтва дъщерята и казва:
- Татко, мамо, леля Сара е заседнала в асансьора!

Добавен преди 6 годиниВиж този виц

Двама евреи ги вкарали в газовата камера.
Единия казва: газта се покачва.
Другия: купувай, купувай.

Добавен преди 6 годиниВиж този виц

Каква е разликата между пицата и евреина?
- Пицата не крещи като я сложиш в пещта.

Добавен преди 6 годиниВиж този виц

Стар евреин отишъл в синагогата и започнал да се оплаква на равина:
- Рави, рави, за Бога, голям проблем имам, помогни ми, рави! Синът ми стана християнин.
Посмутил се равинът, позачудил се, но казал:
- Ела утре сутринта пак. Тази нощ ще си поговоря с Бог и Той ще ми каже какво да направим.
На другата сутрин старият евреин дошъл отново.
- Е, рави, какво ти каза Бог?
- Ами, поговорихме си с него и Той каза да не се притеснявашл И Той имал подобен проблем преди време.

Добавен преди 6 годиниВиж този виц

По време на комунизма в СССР Брежнев викнал при себе си вътрешния министър за справка:
- Колко евреи имаме в страната?
- Към 4-5 милиона.
- А ако им разрешим да емигрират в Израел, колко от тях ще поискат да емигрират?
- Към 12-15 милиона.

Добавен преди 6 годиниВиж този виц

По съветско време викат някакъв руснак на обяснение в КГБ:
- Ти защо редовно получаваш колети и писма от Израел?
- Ами по време на войната крих един евреин от немците у нас в мазето, и сега ми е много благодарен и ми праща това-онова.
- Как може така бе, другарю! Да си кореспондирате с тая гадна капиталистическа страна! Вие за бъдещето си мислите ли?
- Да, мисля. Сега крия един китаец.

Добавен преди 6 годиниВиж този виц

Срещат се двама евреи. Единият казва на другия:
-Онзи ден, ходих в публичния дом. Платих си, влизам в стаята и гледам там дъщерята.
-Е, и какво направи?
-Какво да направя, нали си платих. Еб*х, ревах, еб*х, ревах…

Добавен преди 6 годиниВиж този виц

Петима евреи, които промениха вижданията ни за света:
Мойсей: Законът е всичко
Христос: Любовта е всичко
Маркс: Парите са всичко
Фройд: Сексът е всичко
Айнщайн: Всичко е относително.

Добавен преди 6 годиниВиж този виц

Изпращат евреин да копае картофи.
- Няма проблем, само че искам лопата с мотор.
- Ти пък къде си видял лопата с мотор?
- А вие пък къде сте видяли евреин с лопата?

Добавен преди 6 годиниВиж този виц