Приказки за Хитър Петър

В тази категория има 212 приказки, разпределени в 22 страници.

Рейтинг: 10 от възможни 10 - гласове 5015

Хитър Петър и змеят

Едно време — разказва народната легенда — по земята ходели великани. Те имали големи огнени криле. Когато се дигнели да полетят, ставали невидими. Живеели в дълбоките планински...

Хитър Петър и завистникът

Мнозина завиждали на Хитър Петър за това, че БОГ го бил надарил с голяма мъдрост. Те търсели всякакъв удобен случай да злепоставят и посрамят прочутия мъдрец. Един мразовит...

Хитър Петър и жестокият бирник

Случило се веднъж Хитър Петър да не си плати данъка, че нямало откъде да вземе пари. Бирникът го хванал, вързал го за един кол на слънце и му рекъл: — Докато не си платиш...

Хитър Петър и гостилничарят

Отишъл веднъж нашият Хитър Петър на панаир. А там – гъмжило от хора. Едни продават, други купуват, трети ядат и пият в гостилниците. Спрял пред една готварница и надникнал...

Хитър Петър и господарят

Хитър Петър слугувал у един богат човек, който не му доплатил. Отишел един ден Хитър Петър у богатия човек да си дири земането. Почукал на вратата. Господарят си подал главата...

Хитър Петър и богатата вдовица

Хитър Петър овдовял, умряла жена му и рекъл пак да се ожени, че само не се живее. Решил да вземе една богата вдовица. Ама тя не го искала, че бил много сиромах и му викнала...

Хитър Петър дава урок на един скъперник

Някой скъперник имал в градината си много сладки круши, но тъй ги пазел дене и ноще, че никой не можел да ги доближи. Селяните му се молили да им продаде или да подари за...

Хитър Петър в Конуш

В село Конуш хората са преселници от много други села. И който дойде в Конуш, не излиза от него. Хитър Петър и той бил преселник. Но като поживял малко в Конуш, видяло му...

Хитър Петър бръснар

Случило се един съботен ден Хитър Петър да спре в един чужд град. В хана, дето отседнал, имало кафене. Като влязъл в него. Хитър Петър видял двайсетина празнодумци и сплетници...

Хитрият гайдарджия

Синът на Хитър Петър се учел да свири на гайда. Баща му, за да го насърчи да свири, му рекъл: — Сине, като свириш от сутрин до вечер, ще ти давам всеки ден по едно петаче...