Притча за отношението към живота

Притча за отношението към живота

Един човек си вървял по пътя. Изведнъж видял трима работници, които пренасяли камъни.

Попитал първия:

- Какво правиш?

- Печеля пари.

Попитал втория:

- Какво правиш?

- Влача тези проклети камъни.

Попитал третия:

- Какво правиш?

- Строя прекрасен храм.

Едно и също ли са правели работниците?

Предишна: Притча за котешкия късмет
Следваща: Притча за клюките