Страхлив другар

Хитър Петър отишъл с един приятел в гората на лов.

Както вървели и приказвали, ненадейно пред тях излязла мечка.

Петровият приятел много се изплашил. Хвърлил пушката и едва успял да се качи на най-близкото дърво.

Хитър Петър хукнал да бяга, но се препънал и паднал на земята.

Мечката отишла при Петра.

Подушила го, позавъртяла се и си отишла.

Ловците дошли на себе си. Приятелят се смъкнал от дървото, а Петър станал от земята.

Двамата взели пушките и тръгнали наново.

— Петре, какво ти каза мечката? — попитал изплашеният ловец.

— Хм — усмихнал се Петър, — каза друг път да не отивам на лов със страхлив другар.

Предишна: Сърдитият поп
Следваща: Стопаните са виновни