Торбата с шегите

От малък Хитър Петър обичал да се шегува. Един ден Настрадин Ходжа срещнал момчето на улицата и го закачил:

— Петърчо, кажи ми някоя шега.

— Ще ти кажа, ходжа, но почакай тук, ще изтичам до дома да си взема торбата с шегите! — засмял се Петър, подскочил на куц крак и кривнал в съседната улица.

Настрадин чакал половин час, чакал цял час и все поглеждал откъде ще се зададе момчето. В това време минал един селянин и го запитал:

— Ходжа, какво чакаш тук?

— Чакам Петърчо да си донесе торбата с шегите — смънкал Настрадин.

— Чакай, щом нямаш работа! — усмихнал се селянинът и забързал да разказва за ума на ходжата.

Предишна: Три съвета
Следваща: Торбата с лъжите