Три съвета

Било пазарен ден. Хитър Петър вървял по улиците на града. Пред един дюкян селският кръчмар го попитал.

— Петре, имаш ли работа?

— Нямам! — отговорил Петър.

— Тогава ела да ми помогнеш. Купих шишета, чаши. Този кош е пълен със стъклария. Пренеси го до хана, там с колата ми.

Петър нарамил коша и тръгнал.

— Чакай да ти кажа нещо! — спрял го кръчмарят. — Пари нямам, защото всичките похарчих за стъкларията. Остана ми един грош, ще ти дам само него и ще ти кажа три умни съвета.

— Лесна работа! — Петър понаместил товара на гърба си и тръгнал.

По пътя чорбаджията казал:

— Петре, чакай малко. Първият съвет, който обещах да ти дам, е: „Ако някой ти каже, че е по-добре да лежиш, отколкото да работиш, не му вярвай! По-добре напразно работи, но празен не ходи!“

— О-о-о, благодаря за умния съвет. За пръв път го чувам! — усмихнал се Петър и пак помъкнал товара.

Повървели още, кръчмарят спрял Петра и рекъл:

— Чакай, спри за малко, Петре. Ще ти кажа другата умна приказка!

— Е, кажи да я чуя! — спрял Петър и подпрял коша със стъкларията на една ограда.

— Ако ти каже някой, че е по-добре да преядеш, отколкото да гладуваш — не му вярвай! Защото, който много яде, лоши сънища сънува.

— Е-е-е, чорбаджи, право да ти кажа, тази умна приказка по ми хареса. Да живеех още хиляда години, едва ли щях да я чуя от някого! Безкрайно много съм ти благодарен! — засмял се Хитър Петър, избърсал потта от челото си, нарамил товара и пак тръгнал.

Наближили хана. Кръчмарят за трети път дръпнал Петра и му рекъл:

— Петре, чакай да ти кажа последния съвет.

— Думай! — спрял Петър.

— Ако ти каже някой, че има по-глупав носач от тебе — не му вярвай!…

— Това и от други съм го чувал, чорбаджи, но ако на тебе някой ти каже, че е останало нещо здраво от стъкларията — и ти не му вярвай! — засмял се Хитър Петър и тръснал коша на плочника…

Предишна: Трици и халва
Следваща: Торбата с шегите