Трици и халва

Когато бил малък, Хитър Петър станал чирак при градския шивач. Един ден на обяд шивачът му дал пари и казал:

— Петре, вземи паницата и иди да купиш от гостилницата фасул за обяд.

— Ако няма фасул, да купя ли халва, майсторе? — запитал Петърчо.

— Ако няма фасул, купи картофена чорбица!

— Ами ако няма картофена чорба, да купя ли халва? — попитал пак Петър.

— Ако няма картофена, вземи лещена чорба!

— Ами ако няма и леща, да взема ли халва?

Майсторът се ядосал, размахал ножицата и викнал:

— Махай се от главата ми и вземай каквито трици ще вземаш, че се връщай по-скоро!

Петърчо изскочил навън и от вратата запитал:

— Майсторе, като взема трици за тебе, за мене да купя ли халва?

Предишна: Тънка сметка
Следваща: Три съвета