Стихотворения за жената

В тази категория има 22 стихотворения, разпределени в 3 страници.

Рейтинг: 3 от възможни 10 - гласове 7115

ЖЕНА - Блага Димитрова

Как тревожно е да си жена. Красота и усмивка да бъдеш сред всекидневната сивота. Вярност – срещу изменчивия вятър, нежност – в загрубелия свят. От безбройните земни пътища...

ПОНЯКОГА КАТО ТРЕВАТА МЕЖДУ БОРДЮРА И АСФАЛТА - Пламен Антов

Алкохолът в жената разцъфва или жената в алкохола - понякога като роза в седефена ваза, понякога като магарешки трън в полето, понякога като тревата между бордюра и асфалта...